Ayad Alahyane

Tabrat


tlkm yi d yat tbrat

gh tuZZumt n yiD

wa tiwi d yan sin iwaliwn

iwaliwn RZagnin

rad tddu rad tddu

wahli wahli rad tddu

afulki nnm iga waZ

ur illi zun d nttan

aylligh nnigh nnigh nnigh

yat twala ka d lulan

ar isifiw udm nnun

zun gis ighli wayyur

mra hlli yufa yan

ad gis iskr tisit

mra hlli nmyassan

tasut f tasutin

igh iddr yan sin ussan

taDfi nnun ka d ighaman

mqqar nn akkw taggugt

aZ ul inw a yul inw

rad ka gim swingimgh

mqqar zrin ussan

rad tddu rad tddu

wahli wahli rad tddu

tlkm yi d yat tbrat

gh tuZzumt n yiD

gh tuZzumt n yiD

wa tiwi d yan sin iwaliwn

iwaliwn RZagnin

rad tddu rad tddu…

tisit n waman
 

sslsigh i ussan inu aqwrab

ad gis Hbbugh tiwwargiwin!

jlugh gis tikSSaD!

zuzzrgh gis iskraf n wawal!

zznzgh i ixf inu aggasn

kksgh i unlli iHlasn n tmktit!

aggwgh nn s udm inu

gh tisit n waman

ZRgh nn gis aRam !

irban aqrab iZZayn!!

iRmin ilulluyn!

irfufn, iRmin irifi!

sugh gh wanu n tudrt

timqqa n talla!

qqlgh ar d rggign waman ns

is rad nn gis affgh ixf inu?!

is rad nn gis ZRgh udm inu?!

is rad nn gis annigh aqrab inu?!

gh llan ussan n twwargit inu!

d iman n tmktit inu!

d ils n wawal inu!

 

iD a bu tillas
 

iD a bu tillas

iD a bu tillas

iD a amddakkwl

ar si tssflidt

ar sik ssflidgh

ar sik sawalgh

tgt iyi aZnZum.

iD a bu tillas

righ ad k saqsagh

lligh ar tzzighzift

iD n imuDan

iD n imiran

nlla gh uHbu n tallst

iliH ma mu ttalsgh

lsgh kwnt a tillas

mqqar nlla gh tifawt.

iD a bu tillas

iD a amddakkwl

zzighzif agh tizi

snnukmu idmarn

mqqar gisn ikkat wul

ur issudr yat.

iD a bu tillas

dl iyi s ifssi

azal ad ur ifsi

ssdus as iskraf

ad awn ur iffrtl

ar angh ittknad.